เมื่อถึงวันที่การทำงานกำลังจะสิ้นสุดลง วัยเกษียณทุกท่านคงอยากหา ของชำร่วย
เมื่อถึงวันที่การทำงานกำลังจะสิ้นสุดล%